Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Đối tượng TN arrow TNV đại học

Ấn phẩm

 

 

Tình nguyện viên Đại học

Trong khuôn khổ hợp tác với các trường đại học, chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc đi đầu với Sáng kiến Công nghệ Thông tin và Truyền thông Liên Hợp Quốc nhằm huy động tình nguyện viên trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự phát triển, giáo dục, y tế  và môi trường, hướng tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Sáng kiến Công nghệ Thông tin và Truyền thông Liên Hợp Quốc (UNITeS)

UNITeS là sáng kiến toàn cầu cho phép tình nguyện viên từ bất kỳ nước nào làm việc trực tiếp với con người và các tổ chức ở những nước đang phát triển nhằm xây dựng năng lực về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). UNV kết hợp với sáng kiến tình nguyện mới mẻ này nhằm hạn chế bớt khoảng cách kỹ thuật số. 

Hiện nay, hầu hết những tình nguyện viên trên lĩnh vực làm việc trong khuôn khổ sáng kiến UNITeS là những tình nguyện viên Liên Hợp Quốc được phân công làm việc trong các dự án thuộc lĩnh vực đa dạng, bao gồm giáo dục, quản lý nhà nước, y tế v.v… tập trung vào các hoạt động ICT phục vụ phát triển.

Trong khuôn khổ UNITeS, Cơ chế Tình nguyện Đại học cho phép sinh viên năm cuối hoặc những sinh viên mới tốt nghiệp với kỹ năng ICT tốt có cơ hội đóng góp vào sự phát triển. Các tổ chức phát triển có thể yêu cầu tiếp nhận tình nguyện viên của các trường đại học ở Việt Nam hoặc ở các nước khác. Thỏa thuận đã ký giữa UNV và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (có hiệu lực từ 2004-2006) cho phép sinh viên tốt nghiệp của Việt Nam được tham gia vào cơ chế này.

Các điều kiện cơ bản của công việc:


Thời gian làm việc:

Nhiệm vụ Tình nguyện viên Đại học thường kéo dài trong khoảng thời gian sáu tháng.

Khoản trợ cấp sinh hoạt giai đoạn thực tập:

Các Tình nguyện viên Đại học nhận một khoản trợ cấp sinh hoạt gọi là “Trợ cấp Sinh hoạt Thực tập” (ILA). ILA được dựa trên chi phí sinh hoạt ở quốc gia nơi họ công tác và phụ thuộc vào việc tình nguyện viên phục vụ trong nước hay ở nước ngoài. ILA dự tính trang trải các chi phí cơ bản và không được coi là lương. Khoản này được trả từng tháng tại quốc gia nơi tình nguyện viên làm việc.

Ăn ở:

Các tổ chức của nước sở tại có trách nhiệm giúp đỡ các Tình nguyện viên Đại học tìm chỗ ở phù hợp trong thời gian làm việc.

Bảo hiểm:

Bảo hiểm bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật vĩnh viễn được cấp trong suốt quá trình phục vụ. Tuy nhiên, trước khi nhận công việc, các Tình nguyện viên Đại học sẽ nộp giấy chứng nhận sức khỏe và phải tự trang trải các chi phí liên quan đến giấy chứng nhận này.

Di trú vì lý do sức khỏe và an ninh:

Các Tình nguyện viên Đại học được áp dụng các quy chế về y tế và an ninh theo từng chương trình di trú Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc cụ thể.

Các chuyến đi Quốc tế:

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc chu cấp chi phí đến nơi được bổ nhiệm khi bắt đầu công việc và phí rời đi khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nghỉ phép:

Các Tình nguyện viên Đại học được chế độ nghỉ phép hai ngày một tháng.
Tất cả các chi phí, bao gồm các chi phí trước chuyến đi (hộ chiếu, visa, khám sức khoẻ, v.v...) và đi lại trong nước sẽ do bản thân các Tình nguyện viên Đại học hoặc trường đại học của họ chi trả.

Hệ thống báo cáo:

Các Tình nguyện viên Đại học có trách nhiệm hoàn thành bản báo cáo trực tuyến khi kết thúc công việc được giao.

Xin liên hệ với chúng tôi tại Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó để biết thêm thông tin về Chương trình Tình nguyện viên Đại học và các cơ hội hiện có.


 

[top]

 
< Trước   Tiếp >
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a