Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Công việc của chúng tôi arrow Các dự án của UNV

Ấn phẩm

 

 

Giới thiệu về các dự án của UNV Việt Nam
Ngoài việc tuyển dụng các tình nguyện viên, UNV còn phát triển và thực hiện một số dự án tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Quỹ Tình nguyện Đặc biệt (SVF) và Quỹ Tín thác Nhật Bản (JTF), UNDP và các nguồn tài trợ khác, những dự án này nhằm mục đích nêu bật và chứng tỏ sự ưu việt của hoạt động tình nguyện đóng góp vào sự phát triển.

Quỹ Tình nguyện Đặc biệt (SVF) là một quỹ Uỷ thác mà UNV có toàn quyền sử dụng. Quỹ Tình nguyện Đặc biệt hình thành trên cơ sở đóng góp tình nguyện của các tài trợ và được sử dụng để thể hiện tiềm năng của UNV trong các lĩnh vực mới của hoạt động tình nguyện. Cụ thể, đó là đòn bẩy cho các nguồn tài chính bổ sung từ các nhà tài trợ tiềm năng.

Từ năm 2005, một phần của Quỹ SVF đã được phân bổ cho Chương trình Hỗ trợ Tín dụng Nhỏ để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, nhằm hỗ trợ cho các tổ chức tình nguyện sở tại hướng tới đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
 

 

Các dự án đã được triển khai từ năm 1999

 
< Trước   Tiếp >
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a