Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Về UNV arrow Tình nguyện phục vụ Phát triển

Ấn phẩm

 

 

TNV LHQ và Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ - Cơ hội và Nhu cầu bức thiết
Trong năm 2000, 10 triệu người đã tình nguyện hỗ trợ hoạt động tiêm chủng cho 550 triệu trẻ em như một phần của Sáng kiến Toàn cầu Tiêu diệt bệnh Bại liệt. Đa số họ là những công dân có ý thức, tham gia tình nguyện trong chính cộng đồng của mình. Họ dành thời gian để đảm bảo trẻ em có tên đăng ký tại các trạm tiêm chủng, được lưu hồ sơ đầy đủ và được nhận thuốc vắc xin uống. Tổng giá trị ước tính từ hỗ trợ của các tình nguyện viên này là 10 triệu đôla, cao hơn nhiều khả năng của các chính phủ, tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng như các tổ chức đối tác của LHQ. Việc phát triển năng lực cũng được tiến hành trong quá trình. Đáp lại khoảng thời gian họ dành cho hoạt động, các tình nguyện viên địa phương được đào tạo về y tế và có cơ hội tiếp tục đóng góp cho cộng đồng của mình.

1. Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) có thể được thực hiện nhờ sự tham gia tích cực của mọi người trên thế giới. Nếu muốn đạt mục tiêu tới năm 2015 tình trạng nghèo cùng cực được giảm bớt thì mọi công dân cần phải biết làm chủ các Mục tiêu này thông qua việc vận dụng sự khéo léo và sáng tạo của mình. Những nỗ lực của chính phủ các quốc gia nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, thậm chí ngay cả khi được cộng đồng quốc tế hỗ trợ, sẽ chỉ có thể mang lại hiệu quả hạn chế nếu như không có những sự đóng góp đáng kể của các tình nguyện viên. Sự tham gia của các công dân là vừa là một nhu cầu cũng như một cơ hội, và công tác tình nguyện- khi được hỗ trợ và phát huy đầy đủ - có thể là một kênh hiệu quả cao thông qua đó các hoạt động tình nguyện có thể được tiến hành.

2. Năm Quốc tế những người Tình nguyện (IYV) 2001 đã tạo lập ý thức toàn cầu về đóng góp to lớn mà các cá nhân có thể mang lại cho sự phát triển thông qua các hành động trên cơ sở tình nguyện. Dù thể hiện dưới dạng phục vụ tình nguyện, giúp đỡ lẫn nhau hay tự lực, vận động hay các loại hình tham gia tình nguyện khác, sự sẵn sàng và khả năng của những người dành thời gian rảnh rỗi của mình trên tinh thần đoàn kết sẽ mang lại một ảnh hưởng lớn đối với việc thực hiện và giữ vững các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. IYV 2001 cũng đã nêu bật nhu cầu lập kế hoạch một cách chiến lược cho hoạt động tình nguyện và hướng các nỗ lực tình nguyện tới các hoạt động có ảnh hưởng cao đối với điều kiện sống của những người có nhiều khó khăn trong xã hội.

3. Các tình nguyện viên trên toàn thế giới đang giúp xây dựng ý thức về nhu cầu cấp bách của việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các cách cũng như phương tiện mà mọi người, cá nhân cũng như tập thể có thể đóng góp. Ngày Tình nguyện Quốc tế (IVD) vào mùng 5 tháng 12 hàng năm cung cấp một điểm quy tụ cho các tổ chức và các tình nguyện viên cá nhân thể hiện những đóng góp của mình vào các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cũng như xem xét các cách giúp việc thực hiện các mục tiêu này. Các tình nguyện viên được kêu gọi tham gia hỗ trợ hoạt động xây dựng năng lực ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở, để các công dân có thể giữ vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề về nghèo đói.

4. Chương trình Tình Nguyện LHQ (UNV) là một tổ chức của LHQ nhằm huy động các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển (V4D). Hoạt động của UNV bao gồm việc điều phối các nhiệm vụ hàng năm của trên 8000 người có kinh nghiệm và kỹ năng nhằm hỗ trợ hàng loạt các chương trình phát triển, đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ở khoảng 140 quốc gia trên toàn thế giới. Họ đến từ 174 quốc gia, trên 2/3 là ở khu vực đang phát triển. Chương trình là một cửa sổ độc đáo các cơ hội cho các công dân toàn cầu, dù cho họ xuất thân từ đâu, họ đều có thể chia sẻ khả năng chuyên môn và chứng minh tinh thần đoàn kết cũng như sự hỗ trợ cho những ước vọng củaTuyên bố Thiên niên kỷ.

5. UNV có kinh nghiệm và một số vốn quý có thể dùng để giúp đảm bảo rằng sức mạnh của các hoạt động tình nguyện được công nhận và được hỗ trợ một cách hợp lý như một nguồn lực của sự phát triển. Những kinh nghiệm và vốn quý này bao gồm:

  • Việc tồn tại với tư cách là một cơ quan đặc biệt của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và liên kết chặt chẽ với mạng lưới sâu rộng bao gồm các văn phòng quốc gia tại các nước đang phát triển;
  • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với tổ chức Liên Hợp Quốc và hầu hết các tổ chức, quỹ và các chương trình khác của LHQ cũng như các tổ chức tình nguyện viên quốc gia, quốc tế và các mạng lưới tình nguyện viên khác;
  • Tham gia vào mạng lưới tình nguyện viên toàn cầu bao gồm trên 8000 tình nguyện viên LHQ;
  • Tổ chức một chương trình tình nguyện trực tuyến (đồng sáng lập cùng với NetAid và được quản lý hoàn toàn bởi UNV từ năm 2004), chương trình này kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2000, đã thu hút được khoảng 40,000 người đăng ký ( www.onlinevolunteering.org);
  • Quản lý Trang Web Tình Nguyện Viên Quốc tế ( www.worldvolunteerweb.org ), một cơ sở dữ liệu đang phát triển của tình nguyện toàn cầu bao gồm các nguồn thông tin có thể được sử dụng cho các hoạt động vận động, ủng hộ và các hoạt động khác;
  • Có bí quyết trong việc tiến hành các chiến dịch vận động toàn cầu, chứng minh thông qua sự thành công trong việc làm đầu mối kết nối các hoạt động kỷ niệm Năm quốc tế những người tình nguyện (IYV 2001) và các hoạt động tiếp sau.

6. Không chỉ giới hạn ở việc huy động các tình nguyện viên, chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc còn phát huy tinh thần tình nguyện bằng hàng loạt các cách thức khác, bao gồm: các dự án thí điểm thực hiện các biện pháp đổi mới trong việc phát huy V4D – Tình nguyện vì sự phát triển, hợp tác với Đại học Johns Hopkins để hỗ trợ những nỗ lực đánh giá các đóng góp kinh tế của hoạt động tình nguyện tại cấp quốc gia và đưa kết quả của những hoạt động này vào trong hệ thống các báo cáo quốc gia; xác định và chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực tình nguyện; phát huy hoạt động phát triển năng lực cho các trung tâm tình nguyện quốc gia và các kế hoạch phục vụ tình nguyện; tư vấn về các cơ chế tài khóa và pháp luật; tăng cường việc tạo lập cơ sở hạ tầng đào tạo cho các tổ chức trong việc giới thiệu và phát huy các cơ hội tình nguyện cho các công dân. Hợp tác với các đối tác bên ngoài hệ thống LHQ bao gồm Liên hiệp Các Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Hiệp hội Liên Nghị viện và Liên hiệp Quốc tế về các Nỗ lực Tình nguyện.

[top]

 
< Trước   Tiếp >
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a