Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Về UNV arrow Khái quát về UNV

Ấn phẩm

 

 

Đôi nét về UNV Việt Nam

Chương trình Tình nguyện  Liên Hợp Quốc (UNV) là  tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc với sứ mệnh hỗ trợ sự phát triển con nguời trên phạm vi toàn cầu bằng cách đẩy mạnh các phong trào tình nguyện và huy động tình nguyện viên.

Chương trình được sáng lập bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 1970 và từ đó được quản lý bởi Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Chương trình hoạt động với nhận thức ngày càng nâng cao về những đóng góp quan trọng trên cả mặt kinh tế lẫn xã hội mà các phong trào tình nguyện mang lại, nhằm hướng tới sự gắn kết giữa các cộng đồng trên cơ sở xây dựng niềm tin và sự trao đổi giữa các công dân.

Tại Việt Nam, UNV bắt đầu hoạt động từ những năm 1990 với mục tiêu tăng cường sự tham gia của tình nguyện viên Liên Hợp Quốc và các tình nguyện viên nói chung trong các hoạt động dưới nhiều hình thức thuộc lĩnh vực phát triển đóng góp vào việc thực hiên các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của đất nước (MDGs).

 

unv logo

 
Tiếp >
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a