Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Đối tác

Ấn phẩm

 

 

Tổng quan

UNV thiết lập mối quan hệ hợp tác thông qua các chương trình thuộc hai lĩnh vực Thanh niên và HIV/AIDS. UNV cũng có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc, các cơ quan của chính phủ, các tổ chức công và tư nhân, các trường đại học và các tổ chức xã hội dân sự nhằm phát triển các dự án ở Việt Nam. 

UNV mong muốn các đối tác:

  • Hợp tác với UNV để thực hiện nghiên cứu các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là về huy động tình nguyện viên; chia sẻ các nguồn lực cần thiết để nghiên cứu; và cùng sử dụng các kết quả nghiên cứu tìm được
  • Chia sẻ các thông tin về tình nguyện viên; cùng phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo để chia sẻ những thông tin này; bổ sung thêm các đường dẫn kết nối tới các đối tác trên trang web của UNV
  • Chia sẻ các chiến lược thực hiện chương trình với UNV; gắn kết với UNV thông qua các chương trình liên kết; cùng/tài trợ cho các dự án của UNV
  • Tài trợ cho các tình nguyện viên UNV làm việc cùng tổ chức/dự án; tài trợ một số vị trí tình nguyện của UNV trong các dự án liên quan của các tổ chức khác
  • Tiếp nhận các vị trị tình nguyện đã được tài trợ hoàn toàn của UNV (số lượng có hạn)
  • Thực hiện các sáng kiến tình nguyện
  • Xây dựng kế hoạch tình nguyện
  • Thực hiện các điều khoản ưu đãi cho người lao động mong muốn trở thành Tình nguyện viên Quốc gia hay Quốc tế của Liên Hợp Quốc, và trao đổi thông tin về các ứng cử viên tình nguyện
  • Thu hút các tình nguyện viên trực tuyến vào các hoạt động và các dự án.

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó để có thêm các thông tin chi tiết.

 
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a