Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Thông tin TN arrow Ấn phẩm

Ấn phẩm

 

 

Ấn phẩm

 

 

Tóm tắt Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Toàn cầu
Bonn, 2011
Bản tin hoạt động năm 2010
Hà Nội, 2010
To gap Tờ gấp giới thiệu về UNV

Hà Nội, 2009 pdf
UNV VN in Action 2008 Báo cáo năm 2008

Hà Nội, 2009 pdf
annualreport07 Báo cáo năm 2007

Hà Nội, 2008 pdf
photo

Báo cáo năm 2006

Hà Nội, 2006 pdf

annualreport2005 Báo cáo năm 2005

Hà Nội, 2005 pdf
pdf

UNV and the Fight Against HIV/AIDS

2 pages, Ha Noi, 2006 pdf

pdf

Volunteer Opportunities

2 pages, Ha Noi, 2006 pdf

pdf

 

UNV Programme in Viet Nam: Mobilizing UN Volunteers

2 pages, Ha Noi, 2006 pdf

 

2005unvcasestudy Case Study: Contributions to the Achievement of the Millennium Development Goals

60 pages, Ha Noi 2005 pdf
pdf

Student Volunteering

13 pages, Schüler Helfen Leben, Neumünster, Germany pdf

 

 
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a