Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home

Ấn phẩm

 

 

Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007- Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) đã tổ chức hội thảo Đối tác Quốc gia với nội dung “Trung tâm Thông tin Nguồn Lực Tình nguyện Việt Nam (VVIRC): Kế hoạch Chiến lược Ba Năm và Lĩnh vực hoạt động” tại Nhà khách Thanh niên, 15B Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), đã khai mạc hội thảo.

Hiện ở Việt Nam vẫn chưa có một Trung tâm Tình nguyện Quốc gia nào. Các ứng viên muốn trở thành  tình nguyện không có một trung tâm đầu mối để liên hệ, tìm kiếm thông tin về các cơ hội tham gia tình nguyện tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Các tổ chức tình nguyện không biết nơi để tìm kiếm tài liệu về nguồn lực tình nguyện. Vì vậy, rất nhiều ứng viên không tìm được vị trí tình nguyện phù hợp, hay một vị trí mà họ có thể đóng góp được nhiều nhất cho sự phát triển chung. Các tổ chức tình nguyện đồng thời cũng không tuyển được những tình nguyện viên phù hợp nhất cho các hoạt dộng của tổ chức mình.

Ông Lê Mạnh Hùng, Thư ký thường trực của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát biểu trong hội nghị diễn ra ngày 12 tháng 6 năm 2007: “VVIRC xuất phát từ yêu cầu của tuổi trẻ, và từ nhu cầu phát triển của các hoạt dộng tình nguyện tại Việt Nam… Đồng thời Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng nhận thấy rằng VVIRC sẽ góp phần tăng cường sự tham gia của lực lượng thanh niên vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, thúc đẩy giáo dục và việc làm cho thanh niên”. Cùng ngày, Trung ương Đoàn và Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc đã ký một Bản ghi nhớ về sáng kiến này.

Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng Trung tâm VVIRC, bà Saranya Tangwongkit, Chuyên gia Tư vấn Quốc tế về xây dựng đề án VVIRC đã có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi với các đối tác tiềm năng, trong đó có hơn 32 tổ chức đối tác và hơn 250 cá nhân, bao gồm: các tình nguyện viện trẻ; đại diện của Chính phủ; các tổ chức Phi chính phủ trong nước và quốc tế, các cơ quan của Liên Hợp Quốc; và các tổ chức gửi và tiếp nhận tình nguyện viên. Ba lĩnh vực chính đã được xác định sau các cuộc trao đổi là: 1) Thông tin/ truyền thông vận động; 2) Chính sách/ khung pháp lý; 3) Xây dựng năng lực.

Hội thảo Đối tác Quốc gia được tổ chức để thu nhận ý kiến đóng góp từ các đại biểu của các tổ chức hữu quan về Kế hoạch Chiến lược ba năm của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, về Ba lĩnh vực hoạt động chính và xác định các quy trình thực hiện kế hoạch xây dựng Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam.

 
< Trước   Tiếp >

Facebook

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia

valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a