Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Về UNV arrow Đội ngũ UNV

Ấn phẩm

 

 

ĐỘI NGŨ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM 2017

Ðội ngũ cán bộ của Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tại Việt Nam gồm có các nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và mạng lưới những tình nguyện viên Liên Hợp Quốc phục vụ tại các dự án ở địa phương và/hoặc trong các cơ quan chủ quản.

Hiện tại, văn phòng UNV Việt Nam có ba cán bộ đảm nhiệm việc tổ chức và điều phối công việc của các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc trên khắp cả nước. Mạng lưới các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc bao gồm các tình nguyện viên quốc gia và quốc tế phục vụ trong hầu hết các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng như trong các cơ quan Chính phủ, các tổ chức quần chúng và khu vực tư nhân. Số lượng các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc ở Việt Nam thay đổi tuỳ theo nhu cầu của các cơ quan chủ quản.

Văn phòng UNV Việt Nam cũng chịu trách nhiệm phát triển và quản lý các dự án. Cùng với các cơ quan chủ quản, UNV Việt Nam điều phối việc tuyển dụng tình nguyện viên Liên Hợp Quốc và hỗ trợ về mặt hành chính cho tình nguyện viên.


Văn phòng UNV

   
  Trần Thị Kim Chung
Trợ lý Điều hành
Chương trình
UNV
 
     
     

Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc làm việc tại các văn phòng, chương trình khác

Alice Sasa
Chuyên viên về Phát triển tích hợp giai đoạn đầu ở trẻ em
UNICEF

Seokyeong Lee
TNV Chương trình thanh niên của LHQ về Dinh dưỡng
UNICEF
Nguyễn Thị Lê Vân
Trợ lý Vận động Chính sách và Bảo trợ Xã hội
UNICEF
Trần Thị Thùy Trang
Cán bộ về Giới
UN WOMEN
Tô Thị Minh Ngọc
Thực tập sinh
UNV Việt Nam
Jessica Holterhof
Chuyên gia Kế hoạch và Điều phối của LHQ
Văn phòng Điều phối LHQ
Sean O'Connell
Cán bộ Tình nguyện về Chống Tham nhũng, Qui định Phát luật và nhân quyền
UNDP
Vũ Hồng Hạnh
Chuyên viên Kiểm soát Một Kế hoạch
Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc (RCO)
Trần Thị Ngọc Hân
Chuyên gia tình nguyện về Phát triển Trẻ Toàn diện
UNICEF
     
   
Mako Kato
TNV Chương trình thanh niên LHQ về Giáo dục
UNESCO
Bùi Mạnh Tiến
Cán bộ về Công tác Thanh niên
UNFPA
Leika Aruga
Chuyên viên Chương trình
UN WOMEN
Jonghyo Nam
Cán bộ Nghiên cứu Phát triển Đô thị
UNHABITAT
Barbora Chmelova
TNV Chương trình Thanh niên của LHQ về Kinh tế Nông nghiệp
FAO
Nguyễn Như Quỳnh
Cán bộ về Công tác Huy động Thanh niên
UNDP
Hengjing Huang
TNV Chương trình Thanh niên sinh viên của LHQ về Chống Tham nhũng và Qui định Phát luật
UNDP
Wing Yu Lee
TNV Chương trình Thanh niên sinh viên của LHQ về Giới
UNDP
 
 
  Nguyễn Việt Hương
Chuyên gia tình nguyện về phát triển trẻ thơ toàn diện
UNICEF
Ann Marie Murphy
TNV Chương trình Thanh niên của LHQ về sức khỏe sinh sản và tình dục
UNFPA
   
Wong Hiu Tan
TNV Chương trình Thanh niên sinh viên của LHQ về Hỗ trợ dự án
IOM
   
     
     

 

 
 
< Trước
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a