Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Công việc của chúng tôi arrow Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia

Ấn phẩm

 

 

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia Việt Nam (NVA)
 
 
Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia là sáng kiến thường niên được tổ chức kể từ năm 2011 bởi TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp cùng chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tại Việt Nam.

Mục đích của giải thường nhằm công nhận và cổ vũ các tổ chức tình nguyện và tình nguyện viên có những đóng góp vì sự phát triển của Việt Nam.

Sự tham dự và ủng hộ của UNV đối với Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia là một hình thức công nhận giá trị của hoạt động tình nguyện trong việc xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn thúc đẩy một xã hội Việt Nam gắn kết hơn.

Chúng tôi khuyến khích các bạn tìm hiểu thông tin chi tiết về giải thưởng, quy chế và cách thức tham dự vào năm tới – 2015, tại địa chỉ website - giaithuongtinhnguyen.vn
 
< Trước   Tiếp >
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a