Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Thông tin TN

Ấn phẩm

 

 

Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc đã giúp đỡ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (VVIRC). Đoàn Thanh niên đã được Chính phủ giao phó nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy phong trào tình nguyện nói chung và phong trào tình nguyện của tuổi trẻ nói riêng. Hiện nay Đoàn Thanh niên đã có đủ cơ sở vật chất cần thiết trên toàn quốc cho việc thực hiện sáng kiến này. Dự án VVIRC là sự hỗ trợ mang tính chiến lược choViệt Nam để xây dựng cơ sở cho các Hoạt động Tình nguyện trên Toàn quốc.

Có rất nhiều tổ chức, cá nhân và tập thể đã bày tỏ sự quan tâm đối với dự án VVIRC. Dưới đây là những vấn đề được quan tâm nhiều nhất:

Q: Đối tượng phục vụ của dự án là ai?
A: Trung tâm tập trung vào giúp đỡ các tình nguyện viên và các tổ chức, cơ quan tham gia công tác tình nguyện. Ba mục tiêu chính của Trung tâm là:
1. Tạo phương tiện tiếp cận và cơ hội cho các tình nguyện viên quốc gia và quốc tế thực hiện công tác tình nguyện ở các lĩnh vực họ quan tâm và phù hợp với hiểu biết và kỹ năng của họ. Hỗ trợ các tình nguyện viên quốc tế, các tổ chức tình nguyện, các cá nhân và tổ chức quan tâm khác bằng việc kết nối họ lại với nhau.
2. Nâng cao năng lực của tình nguyện viên thông qua các chương trình đào tạo và chia sẻ thông tin với các mạng tình nguyện khác.
3. Hỗ trợ việc thiết lập một cơ chế hoạt động hợp pháp và tiếp cận với những hệ thống pháp luật hỗ trợ các tình nguyện viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Q: Trung tâm có vai trò gì?
A: 1. Kết hợp hài hoà giữa tình nguyện viên và các kỹ năng của họ theo yêu cầu công việc ở tổ chức cũng như trong từng lĩnh vực cụ thể.
2. Tổ chức và hợp tác đào tạo về quản lý hoạt động tình nguyện cho các tổ chức tình nguyện, cơ quan địa phương, và các đối tác khác có quan tâm. Tổ chức các khóa đào tạo cho tình nguyện viên về kỹ năng quản lý dự án, các bước lập kế hoạch dự án và các chủ đề liên quan khác.
3. Trợ giúp Đoàn Thanh niên (ĐTN) soạn thảo và góp ý về dự thảo luật tình nguyện và các chính sách đề xuất lên Chính phủ
4. Điều phối và thực hiện các dự án thí điểm cho tình nguyện viên.

Q: Tiếp cận Trung tâm như thế nào?
A: Trung tâm ban đầu sẽ là một trung tâm ảo, trên một trang web bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Khi đã sẵn sàng triển khai, địa chỉ trang web sẽ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Q: Hiện chúng ta đang ở bước nào?
A: Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc và Đoàn Thanh Niên đang chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm VVIRC. Chuyên gia tư vấn quốc tế Saranya Tangwongkit đã chủ trì một cuộc hội đàm mở rộng với những người quan tâm và đối tượng phục vụ tiềm năng của Trung tâm. 35 người đại diện cho các bên liên quan và hơn 250 người đến từ các cơ quan khác nhau (như: tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên, tình nguyện viên quốc gia và quốc tế, đại diện của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, Liên Hợp Quốc, và các tổ chức gửi và tiếp nhận tình nguyện viên) đã cùng tham gia bàn bạc và đóng góp ý kiến.

Hội thảo giữa các đối tượng phục vụ của Trung tâm sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 năm 2007 để tổng hợp các ý kiến đóng góp và thống nhất về định hướng và mục tiêu chiến lược của VVIRC.

Q: Vào thời điểm này, các tình nguyện viên có thể làm gì để tham gia vào chương trình này?
A: Bạn có thể gửi thư điện tử để đăng ký tham gia vào hội thảo của các bên liên quan theo địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Số người tham gia vào hội thảo này chỉ có hạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gửi ý kiến đề nghị, tham khảo tới địa chỉ trên về phạm vi hoạt động của Trung tâm và những nhân tố có lợi cho việc tăng cường công tác tình nguyện vì phát triển. Tất cả các ý kiến đóng góp đều được đón nhận đặc biệt là trong quá trình lập kế hoạch từ giờ cho đến ngày 20 tháng 9 năm 2007.

 
< Trước   Tiếp >
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a