Smaller Font SizeDefault Font SizeLarger Font Size
Home arrow Thông tin TN arrow Diễn đàn Thông tin TN

Ấn phẩm

 

 

Volunteer Discussion Forum
Bạn có thể đăng ký trực tuyến bằng các điền vào form ở cuối trang 

Danh sách thư điện tử 'volunteer-vlc' là một diễn đàn trực tuyến với chủ đề tình nguyện ở khu vực Đông Nam Á.
 
Diễn đàn tập hợp những thông tin liên quan đến chủ đề tình nguyện và chia sẻ những cơ hội về hợp tác trên lĩnh vực tình nguyện nói chung, cũng như công việc tình nguyện ở Lào, Cam pu chia và Việt Nam.

Thành viên của diễn đàn 'volunteer-vlc' tin tưởng rằng công việc tình nguyện, với tất cả sự đa dạng vốn có, sẽ góp phần to lớn cho sự phát triển. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy những ích lợi của công tác tình nguyện đối với sự nghiệp phát triển nói chung, cũng như cho mỗi cá nhân tình nguyện viên nói riêng.

Chúng tôi cũng mong muốn không ngừng học hỏi về lĩnh vực tình nguyện bằng cách chia sẻ các ý tưởng, suy nghĩ và đánh giá về các vấn đề liên quan đến chủ đề tình nguyện, chẳng hạn như việc quản lý tình nguyện viên, các đặc điểm của tình nguyện viên, cũng như thúc đẩy tinh thần tình nguyện.

Các thành viên hiện tại của diễn đàn bao gồm:
 
  • Các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, bao gồm cả các tình nguyện viên trên mạng.
  • Các cơ quan tuyển dụng tình nguyện viên đang hoạt động tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.
  • Những người đã trực tiếp thể hiện sự quan tâm đến chủ đề tình nguyện với UNV Việt Nam. 

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của tất cả mọi người, vậy mong bạn hãy giới thiệu rộng rãi diễn đàn này với bất kỳ ai quan tâm.
 

 
valid_XHTML valid_CSS valid_WAI_a