Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

UNICEF

Thiên tai và Cơ hội làm tăng di cư nội địa tại Việt Nam

In Email

child labour1

20/01/2015 - Sự kết hợp giữa hai yếu tố rủi ro thiên tai tại các vùng nông thôn và cơ hội tại thành thị đang làm tăng mạnh di cư nội địa tại Việt Nam, theo kết quả nghiên cứu sẽ được Tổ chức Di cư Quốc tế báo cáo vào tuần này.

"Nghiên cứu IOM thực hiện cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy tầm quan trọng của di cư nội địa tại Việt Nam", ông David Knight, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam cho biết. "Tiềm năng mà chúng ta có thể khai thác từ những gì di cư mạng lại cho phát triển nông thôn là rất lớn, và những thay đổi một cách sáng tạo trong chính sách có thể giúp tăng ảnh hưởng tích cực của dòng di cư lao động này đến các cộng đồng tại nông thôn."

Nghiên cứu tập trung vào hai mảng di cư đặc biệt quan trọng đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: di cư nông thôn-thành thị và tái định cư do môi trường.

Việt Nam là một trong những nước có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng từ thiên tai trong vùng châu Á – Thái Bình Dương, với hơn 70% dân số có thể chịu rủi ro bởi các dạng thiên tai khác nhau. Việt Nam đã có nhiều chương trình và chính sách tái định cư nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xem tiếp...

Trang 1 / 7