Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

UNICEF

Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước thúc đẩy di cư an toàn

In Email

 

Hà Nội 24/6/2014 - Hội thảo tổng kết của dự án ““Thúc đẩy di cư an toàn từ Việt Nam thông qua việc thành lập thí điểm Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước”: Kết quả và định hướng đã được tổ chức tại Hà Nội trong tuần này vào ngày 24/6/2014 với sự tham gia của hơn 100 đại biểu. Dự án là một sáng kiến hợp tác giữa Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB – Bộ LĐTBXH), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển IOM (IDF).

Xem tiếp...

Trang 1 / 5