Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

UNICEF

IOM Ra Mắt Cổng Thông Tin Điện tử về Di cư do tác động của môi trường

In Email

climate change_2

Ngày 12/12/14 - Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã chính thức ra mắt Cổng thông tin về Di cư do tác động của môi trường: Kiến thức về Người di cư trong Hoàn cảnh Môi trường Biến đổi Khí hậu, là cổng thông tin điện tử đầu tiên về mối liên hệ giữa di cư và môi trường. Cổng thông tin về Di cư do tác động của môi trường được thiết lập trong khuôn khổ của dự án "Di cư, Môi trường, và Biến đổi khí hậu: Bằng chứng để xây dựng chính sách (MECLEP)," do Liên minh châu Âu tài trợ và IOM tiến hành triển khai. Cổng thông tin có mục đích tạo điều kiện đối thoại và chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy tính mạch lạc trong chính sách và hợp tác quốc gia & khu vực, và là một phần chính trong dự án MECLEP.

Việc di dân do tác động của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường càng ngày càng thu hút được sự quan tâm chú ý trong dư luận và thảo luận chính sách. Tuy nhiên, các nghiên cứu, phát triển xây dựng chính sách, và thông tin vẫn còn rải rác. Cổng thông tin về Di cư do tác động của môi trường sẽ cập nhật các nghiên cứu mới nhất và thúc đẩy chia sẻ thông tin và đối thoại để cung cấp thông tin, nghiên cứu, và kiến thức hiện còn thiếu về mối liên quan giữa di cư và môi trường. Cổng thông tin được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương về Di cư và Môi trường (APMEN, www.apmen.iom.int), là dự án hợp tác giữa IOM và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được thiết lập từ tháng 9 năm 2012.

Xem tiếp...

Trang 1 / 6